This Project is founded by the SN-CZ 2014-2020 - program of the EU.

 

German Website

Das Projekt TESEUS-Interdisziplinäres, transnationales Bildungsprojekt für die nachhaltige und effiziente Nutzung der Ressourcen wird aus Mitteln der Europäischen Union gefördert.

 

Czech Website

Projekt TESEUS-Mezinárodní vzdělávací projekt - udržitelné a efektivní využívání zdrojů byl podpořen z prostředků Evropské unie.