Leták projektu

Aktuální

1.6.2018 - TESEUS terénní cvičeni (HSZG+TUL, Trojmezí); "Hydrologie, protipovodňová opatření, příroda a krajina zasažená těžbou v Trojmezí, 2. část"

6.6.2018 - TESEUS terénní cvičení (UK + HSZG)

20.6.2018 - TESEUS hydrogeologický workshop (UK, Liberec); "Environmentální dopady důlní činnosti"

15.-16.11.2018 - TESEUS workshop (TUL+HSZG, Liberec); "Skládkový workshop Liberec-Žitava 2018"

22.11.2018 - TESEUS workshop (HTWD, Drážďany); "6. Odborná konference ke Geotechnice na Vysoké škole v Drážďanech - Postupy a aplikace"

Přehled všech událostí        


 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je podpořen z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014-2020 -- číslo projektu 100246598 SN-CZ 2014-2020.