Hlavním cílem je propojení různých oborů pro vytvoření podmínek k lepšímu využití regionálních zdrojů. Na základě výsledků předcházejících projektů se rozvinula intenzivní přeshraniční spolupráce mezi Univerzitou Karlovou v Praze (oblast aplikované geologie), Technickou univerzitou v Liberci (oblast aplikované informatiky), Vysokou školou v Žitavě a Zhořelci (oblast environmentální techniky) a Vysokou školou technickou a hospodářskou v Drážďanech (oblast geotechniky). Spojení kapacit všech partnerů povede ke výraznému zlepšení podmínek pro efektivní využívání zdrojů v pohraničí. „Efektivní využívání regionálních zdrojů“ bude realizováno dvěma cestami:
1. spojením vědeckých a technických zdrojů a využitím zkušeností zúčastněných institucí v oblasti vývoje interdisciplinárních koncepcí a vytváření vzdělávacích nabídek,
2. vytvořením předpokladů pro efektivnější využívání zdrojů, především půdy a vody. Půdy, zvětralé horniny a recyklované materiály mohou nalézt využití jako stavební podloží nebo jako stavební materiál. Předmětem tohoto projektu je optimální využití a zlepšování vlastností těchto materiálů.

                

         

Základní koncepce vzdělávacích nabídek