Predikce neustálené bezpečnosti a spolehlivosti svahů

Subterresní dutiny v nenasycených půdách

Podpora rozhodování o využití rekultivované krajiny

Systémový pohled na krajinu

Odvodnění jemnozrnných půd pro jejich znovuvyužití v zemních stavbách

Odvodnění jemnozrnných půd pro jejich znovuvyužití v zemních stavbách

Rizikové jevy v pískovcových skalních městech

Zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných dolů

Vizualizace vnitřní struktury vulkanických kuželů