Obor aplikované geologie je zaměřen na praktické využití geologického výzkumu, konkrétně na problematiku studia a využití horninového prostředí a ochranu životního prostředí. Aplikovanou geologií se v rámci projektu TESEUS zabývají odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z Ústavu hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky.

Pomocí terénních průzkumů, práce v ústavních laboratořích a matematického modelování se zaměřujeme na testování zemin a jejich chování, stabilitu svahů, hledání podzemních kavern či puklin a určování jejich fyzikálních vlastností. Zabýváme se podzemními vodami, studiem jejich vzniku, pohybu a složení, a zajištěním jejich využívání a ochrany. Zkušenosti máme s geotechnickým modelováním, monitorováním radioaktivity. Využíváme různé geofyzikální metody pro studium horninového prostředí (geoelektrické, gravimetrické, seismické aj. metody), zabýváme se kapilárními bariérami, aplikací hydraulických výpočtů pro účely terénního průzkumu, atd.

Naši absolventi mají široký základ znalostí přírodovědných i technických oborů, důkladně se seznámí s informatikou, matematickým i numerickým modelováním a moderními přístupy při laboratorní i terénní práci. Absolventi jsou schopni řešit problémy související s vyhledáváním, využitím a ochranou přírodních zdrojů, s výzkumem znečištění a migrace látek v životním prostředí, s vlivem lidské činnosti a s hodnocením geofaktorů životního prostředí.

 

Kontaktní osoby

Doc. RNDr. Jiří Mls, CSc.
Odborný koordinátor za UK
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 22195 1557

 

  RNDr. Josef V. Datel, Ph.D.
Technický koordinátor na UK
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 60438 1243

 

  Ing. Olga Běhounek
Finanční manažer za UK
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 73115 0215