Geotechnika je důležitou součástí výuky a výzkumu na místě dnešní Vysoké školy technické a hospodářské v Drážďanech.

Kontaktní osoby

Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Engel
Hlavní řešitel
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +49 351 462 2352

 

  Dipl.-Ing. (FH) Birsen Bilgili-Yüksel
Koordinátor projektu
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +49 351 462 3008

 

  Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Schaefer
Koordinátor projektu
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +49 351 462 2428

 

  Liane Ruttloff
Administrace projektu  
Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +49 351 462 3309

 

Laboratoř pro určování půdně mechanických parametrů

Mezi základní výbavu odboru patří výkonná dílčí laboratoř pro standardní půdně mechanické zkoušky. Mezi úkoly laboratoře v rámci výuky patří cvičení ke klasifikaci zvětralých a nezvětralých hornin, odběru vzorků, určování pevnosti, propustnosti a parametrů deformovatelnosti neporušených a upravených vzorků půd. Všechny laboratorní zkoušky v rámci projektových, diplomových a magisterských prací jsou prováděny v této laboratoři.

Laboratorní část pro půdně mechanické zkoušky je členěna následujícím způsobem:

  • Odběr vzorků: registrace vzorků, jejich určení a popis, provádění zkoušek pomocí kapesního penetrometru, vrtulkových nebo kuželových zkoušek za účelem záznamu stavu.

  • Klasifikační zkoušky: úprava vzorků, určování granulometrického složení jemnozrnných zemin pomocí prosévání a sedimentace, granulometrické složení štěrkových směsí pomocí prosévání, hranic konzistence (Casagrandeho přístroj nebo kuželová zkouška).

  • Součinitel zhutnění: zkoušky podle Procotra, zkouška kalifornského poměru únosnosti (CBR), dynamické zkoušky CBR, jednoosé tlakové zkoušky, zkoušky odolnosti proti střídání mrazu a rosy, námrazku

  • Smyková pevnost zemin: krabicové zkoušky, triaxiální zkoušky, cyklické triaxiální zkoušky.

  • Stlačitelnost : kompresní přístroje s automatickým zatěžováním a závažími.

  • Propustnost: triaxiální komory s klesající a konstantní výší tlaku, v kompresním přístroji (klesající výše tlaku), v Proctorově hrnci.